LR har kommit med en tredje corona-budget. Den är en dubbel katastrof.

För det första så kan vi nu se att vi har ett underskott om 84,8 miljoner euro i budgeten för 2020 inklusive de fyra tilläggsbudgetarna, vilket i och för sig var väntat. Men nu vi fick se att klumpsumman minskar med 33,5 miljoner euro.

Den andra katastrofen är innehållet. Nu är arbetslösheten högre än vad den var under bankkrisen. Ja, högre än någonsin på Åland! BNP-raset 2020 kan bli 16% enligt ÅSUBs senaste prognos, vilket är mer än under bankkrisen och mer än under de senaste krigen. Vi måste kanske gå tillbaka till 1808–1809 års krig för att hitta liknande siffror. I detta läge presenterar LR en budget med minskade utgifter om 1,5 miljoner! Jag vet inte vilka rådgivare de haft, men knappast någon nationalekonom.

Riksregeringen lät fyra nationalekonomier göra en plan. Steg 1 var att minimera skadeverkningarna. Steg 2 var att stimulera ekonomin för att uppnå en snabb återhämtning. Steg 3 var åtstramning och troligen skattehöjningar för att betala bort de lån, som måste tas.

LR sparar istället 1,5 miljoner. Det är 180 grader åt fel håll.

Finansminister Torbjörn Eliasson (C) anhåller om att LR ska få en fullmakt att lyfta ett lån om 60 miljoner för att finansiera underskottet i budgeten, då PAF-pengarna börjar ta slut.

Men detta lån är oundvikligt. Vi står inför fullbordat faktum. Vi har godkänt kostnaderna i budgeten i lagtinget och då måste vi även finansiera det.

Min personliga tanke är att LR kunde ta ett lån från pensionsfonden, så som avsikten var då den grundades; för att utjämna konjunkturer. LR bör tillsätta en parlamentarisk grupp för att fastställa räntevillkor och betalningstid. På det sättet får vi en överenskommelse som även nästa regering måste följa. Att betala ränta till fonden är som att ta pengar från ena fickan till den andra. Att ge ränta åt banken är att säga ”hejdå” till pengarna. Men denna tanke har ännu inte riktigt slagit rot hos andra partier.

I den förra budgeten satsades 15 miljoner på kommunerna. Borde det nu inte ha varit företagens tur? Regeringen anses borgerlig, men de verkar tro att de ekonomiska hjulen snurrar om man ger pengar åt kommunerna.

Men Åländsk Demokrati stöder satsningarna i budgeten för lönestöd för dem, som återgår till sina gamla arbetsplatser eller som kommer till nya företag eller som startar nya. Vi stöder alla de kompetenshöjande kurserna som aviseras, men Åland behöver många fler åtgärder.

I Corona-I gav regeringen 30 e /dag åt de som blev arbetslösa och inte hade någon kassa att luta sig emot. Det finns pengar kvar för detta. Varför kan inte näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) förlänga tiden för detta stöd? Det var ju en kreativ idé.

LR gav sedan pengar för att bygga upp Åland-boost för att dra igång de sektorer, som drabbats hårdast. Den verkar ännu ligga i startgroparna. Dra igång den nu!

Nu vill LR spara 1,5 miljoner i tilläggsbudgeten medan vi från Åländsk Demokrati hellre skulle se en satsning på 15 miljoner istället. Främst för att dra igång näringslivet. Åland måste få sin återhämtning NU och inte sen.

Vi vill inte komma med enskilda förslag, som regeringen ändå inte tar till sig. Men Åland behöver en regering med mer handlingskraft, framför allt från minister Fredrik Karlström. Han har talat om sin verktygsbox och jag hoppas att han öppnar den och använder allt han har. För det var väl inte så att boxen var tom eller att han tappat nyckeln?

Vi från Åländsk Demokrati stöder fler insatser för återhämtning/tillväxt för näringslivet även om LR då måste låna mer!

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna.

Häromdagen fick alla vi med endast brännbart i soptunnan brev av Mise. Vi har alltså endast en soptunna för brännbart, och tömning en gång i månaden eller en gång var åttonde vecka.

När en aktör tar helhetsansvar för infrastrukturen kring avfallet blir det lättare att kontrollera och minska miljöskadorna.

Torsdag 24 september hade vi fått ett brev från Mise i brevlådan. Brevet var daterat 15 september. Vi uppmanades i brevet att inkomma med svar senast 13 september. Bara det säger något om myndighetens syn på sitt uppdrag och sina kunder.

Sixten Jansson, du undrade om det blir flera Poetry slam framöver. Vi hoppas kunna arrangera evenemanget enligt tradition även i år, men under dessa coronatider måste vi naturligtvis följa myndigheternas riktlinjer.

I sin iver att misskreditera mig glömmer Björn Hägerstrand helt bort att svara på min fråga om de grönsprayade träden i Badhusbergsområdet. Därför frågar jag en gång till: ”Ska de märkta träden sågas ned eller inte?”.

Ingen av oss har upplevt en liknande situation som dagens, inte heller Viking Line. Resandet har minskat till följd av rådande pandemi.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

År 2016 så hotade Orkla att Chips fabriken skulle lämna Åland. Då togs ett samlat krafttag på Åland som räddade kvar fabriken genom ett antal åtgärder som sänkte kostnaderna.

Att lagtingsledamot Nina Fellman (S) och undertecknad har totalt olika synsätt på mångt och mycket torde inte vara obekant.

Replik till Roger Höglund.

Näringsministern utlovar bidrag till företagen för att sänka kostnader för el, vatten och avlopp genom att t ex investera i energibesparande åtgärder.

En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt.

Fler insändare