Kommentarer

Man märker verkligen av

Man märker verkligen av klimatkrisen på Åland denna sommar. Bönderna jublar medan solbadarna gråter.... Men förklaringen är förstås att detta är det specifika med klimatkrisen, vädret varierar kraftigt år från år. Men det är klart, stormen och förra årets varma sommar är en ren effekt av klimatkrisen.... jössös mössa. Tänk om Ålands natur och miljö, Gunell och lantrådet kunde fokusera på miljöförstöringen på Åland och sluta med sina symbolåtgärder. Tänk om valet hade varit förra hösten! oj vad nämnda 3 hade gått till val som klimatalarmister. Men i år funkar inte detta, oj så synd. Jättesynd dessutom. Nämnda 3 är ju ohyggligt beroende av att det existerar en klimatkris för att vara relevanta. Detta är risken när man sätter alla ägg i en korg och går från politiker till aktivist.

Dagens samhälle bygger på information, både för att bekräfta men också för att erhålla kunskap. Däremot så har utvecklingen inom just digitaliseringen på Åland gått långsamt men vi börjar se tendenser på att tempot ökar.

Gå ut i skogen. Se hur mycket bär och svamp det finns- och hur det grönskar! Temperaturen är lagom, regn har vi fått.

Om landskapsregeringen, lagtinget eller möjligen stadsstyrelsen diskuterat eventuella minnesmärken till självstyrelsens ära så har det gått mig obemärkt förbi.

Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar.

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid.

Efter midsommar åkte vi med Viking Grace från Stockholm till Mariehamn.

I två artiklar kring förnyelsebar energi tar professorerna Per-Olof Johansson och Bengt Kriström upp problemen kring subventioneringen av dessa.

Många av den yngre generationen tackar nej till att ställa upp i val, eller engagera sig i politiken. Man har inte tid, man vet inget om politik, man har inte lust.

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

Diskussionerna angående Jysk och dess näringstillstånd måste även beakta övriga köpmäns vilja till smygförfinskning.

Senast jag skulle lämna in mina lottorader fick jag svaret ”Ditt Veikkauskort är föråldrat”, vilket kortet inte var. Orsaken var att jag bor fyra sommarmånader ute på Houtskär men är skriven i Mariehamn.

Med anledning av kansliminister Nina Fellmans (S) insändare den 8 juli vill jag understryka att jag fortfarande anser att landskapsregeringen, det vill säga Fellman, misskött sig i Jysk-fallet.

De tre lägenhetsbyggnaderna på Scheffersgränd 1 är bland de absolut tråkigaste i Mariehamn. De byggdes för länge sedan med det enda målet att inhysa mycket människor relativt nära centrum.

Fler insändare