Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det är pengaförstörelse. Bland annat. Naturligtvis hotar också en av landskapet dirigerad miljöskandal bland många andra.

För något år sedan påstod regeringen (om tre åländska hamnar: Korrvik i Mariehamn, Öra i Hammarland ochSkeppsviki Eckerö, i utkast till utlåtande till Jord- och Skogsbruksministeriet beslut om utsedda hamnar) att Skeppsvikskajen kan fungera somfiskehamn och nödhamn mellan Mariehamn och Eckerö, Storby.

Den fallfärdiga Skeppsvikskajen kunde godkännas för fisklandning i framtiden påstod ägarna (landskapet) till Jord- och Skogsbruksministeret i Helsingfors och till EU i Bryssel.

Vilket struntprat! Kajen i Skeppsvik var fallfärdig sedan många år redan då. Bland annat är kajen avstängd för biltrafik sedan många år. Om avstängningen även gäller annan trafik somfotgängartrafikframgår icke.Sedan kajen byggdes år 1970 (?) har ägaren, landskapet, inte satsat en endaste euro eller cent på underhåll. Att kajen under 50 år farit illa utan underhåll är knappast förvånande.

Från den fallfärdiga bryggan flyter inom kort miljöskadliga tryckimpregnerade battingar okontrollerat omkring med fara för miljön och båttrafik. Men det verkar landskapet strunta i.Den nuvarande landskapsregeringen, som anser sig vara turistvänlig, är arkitekt bakom en turistskam av rang: den fallfärdigatrålarkajeni Skeppsvik. Stackars de nöjesbåtar som luras in dit.

Gör något nu. Redan 2013 motionerade lagtingsledamot Brage Eklund om att landskapet borde underhålla kajen. Motionen förkastades. Tydligen ansågs det som onödigt. Det är sent men inteför sent. Snart är det mycket dyrare och knepigare att ta reda på resterna av den en gång så prydlig kajen.

Jan Erik Sundberg

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Fler insändare