Ingen samhällsrättvisa med Mise

Foto:
Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll. Alla är tvingade att till Mise betala cirka 400 euro per år för att bli av med soporna vilket då utgör omkring 1,5 miljoner euro.
Låt oss säga att transportören/hämtaren av de pengarna ska ha cirka 750.000 euro för att hämta veckovis. Om transportören ska hämta varannan vecka så borde ju summan bli ca 400.000 euro. Därav uppstår ett överskott på cirka 400.000 euro för Mise.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll. Alla är tvingade att till Mise betala cirka 400 euro per år för att bli av med soporna vilket då utgör omkring 1,5 miljoner euro.
Låt oss säga att transportören/hämtaren av de pengarna ska ha cirka 750.000 euro för att hämta veckovis. Om transportören ska hämta varannan vecka så borde ju summan bli ca 400.000 euro. Därav uppstår ett överskott på cirka 400.000 euro för Mise.
Jag har ingen exakt siffra på detta men jag spånar och frågar Mises styrelse vad de pengarna ska användas till.
De borde ju komma brukarna tillgodo och speciellt ensamhushåll som för det mesta bebos av pensionärer med låg pension. Dessa ensamhushåll borde ju få en nedsättning av taxan för de pengarna.
Man får vara tacksam över att vi blir av med soporna men samhällsrättvisa bör gälla.
Bruno Fransholm

Ålandstidningen

Hittat fel i texten? Skriv till oss