Måste säga att jag håller fullständigt med Miina Fagerlund (S) i måndagens Ålandstidningen, att vi med ett funktionshinder inte kan komma fram överallt, men värst är nog då vi enligt lag inte har rätt att vara aktiva i samhället.

Vi får för lite färdtjänstbiljetter.

Är det så att vi med funktionshinder ska bli inlåsta på institutioner? Så som en socialchef har uttalat till en synskadad direkt, alltså till mig personligen, och som en socialnämndsordförande har sagt i Mariehamn till en rullstolsbunden, att vi borde låsas in.

Att Wille Valve (MSÅ) i samma tidning skriver att ingen ska lämnas vind för våg, det stämmer inte. Jag skulle så jätte gärna se dig Wille sitta i rullstol i en månad och du får inte ha en assistent, du ska sköta allt från rullstolen, handla, tvätta, städa, ja allt som en vanlig person ska göra.

Undrar hur länge du skulle orka. Knappt ens en dag innan du skulle ställa dig upp och börja gå. Sedan skulle jag gärna villa sätta dig i den situation som en synskadad ska leva varje dag i. Enbart en vit käpp, röra dig i Mariehamns centrum, gå till butiken göra din egen mat och så tvätta kläder.

Här kan jag slå vad om att du inte orkar mer än några timmar. Samt sedan ska du ha kontakt med socialen för att du enligt lagen har rätt till både färdtjänst, personlig assistent och ADL-träning. Du skulle banne mig inte orka slåss någon längre stund.

Jo, det går bra att skriva om att barnskyddet och NPF ska stöttas när det gäller funktionshinder, men barnskyddet de gör som de vill och skiter i lagar och konventioner. Det är ju bara 18 år som de behöver betala till fosterhemmet, sedan är ju barnet vind för våg lämnat åt sitt öde.

NPF, där sätter vi barnen i specialskolor så att inte andra barn ska bli lidande eller störda. De kommer ju ändå aldrig ut i arbetslivet. De får bli en last för staten, ja, de får ju barnbidrag.

Nej, Wille, se dig själv i spegeln och lyssna lite mer på folket på gräsrotsnivån om du vill få en ministerpost igen.

Susann Laag-Söderström

Geta

I onsdagens tidning skriver Pernilla Karlsson att det var ”några timmars” avbrott för en avdelning på

lördagen. Jag vet inte var den uppgiften kommer ifrån.

Ålands offentliga ekonomi var svag långt före coronapandemin. Finansministeriet gav för ett par veckor sedan ut en gedigen rapport om de finska kommunernas situation och utmaningar.

Så var ännu ett skolår till ända, men inte vilket skolår som helst. Vårterminen har inneburit utmaningar som ingen kunnat fantisera om, för alla inblandade parter.

Under senare tid har lärarnas behörighetskrav diskuterats på insändarplats.

Jag har under en längre tid följt med debatten om discgolfbanan i Mariehamn med stor sorg. Jag var initiativtagare och projektledare för discgolfbanan 2018 i Badhusparken.

Det har framgått i media att Föglö kommun har återigen vänt sig till Ålands landskapsregering i en fråga som trots flertal initiativ inte fått sin lösning. Frågan gäller servicenivån vid Överö färjfäste.

När man som anhörig ringer till Trobergshemmet för att avtala tid för träff med sin gamla mor så får man först svaret att det går bra klockan två, vilket är om cirka en timme.

Häromdagen såg jag ännu en överkörd igelkott. Vem körde på den? Såg du den inte? Körde du för fort? Eller satt du och stirrade på mobilen eller pratade i den samtidigt som du körde?

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) säger att: ”Oron i samhället gör mig bekymrad”. Du borde förstå att människor har anledning att känna oro.

Den här regeringen har stått och trampat vatten ett tag nu.

Enligt företagsekonomiska principer ska cirka 10 procent av företagets omsättning vikas för administrativa kostnader och vinst. Jag har länge funderat över om den principen också följs inom offentlig sektor.

Vi är nu inne i en tid då dagstidningarna återkommande rapporterar om bränder i skog och mark.

Diskussionerna går för nuvarande heta framför allt på Facebook runt den av Lions Club Mariehamn/Lions Finland till Mariehamns stad donerade 9-håls discgolfbana som sedan i fjol är anlagd i Badhusparken, det vill säga inom ett allmänt park- och grö

Fler insändare