Förra veckan hölls ett väldigt viktigt tal. Det var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som hade sitt årliga anförande om läget i unionen. Det är i det här talet som kommissionen beskriver sin vision för EU:s framtid. Flera nya, konkreta initiativ presenteras också och därför ger talet en bra bild av vad som kommer att hända den närmaste tiden i den union som vi är en del av och som våra folkvalda har givit kommissionen uppdraget att föra framåt.

Under de dryga 90 minuter som talet pågick stod i princip allt i EU-kvarteren i Bryssel stilla och de som jobbar med EU-frågor försökte i detalj analysera vad som sades. I Norden var däremot intresset tyvärr mindre. En snabb nyhetskoll under dagarna efter talet visade att det i bästa fall fått några mindre artiklar eller nyhetsinslag, till skillnad från till exempel valet i USA som uppmärksammats och analyserats i detalj. För mig är det faktiskt obegripligt hur ett val långt borta som, geopolitiska effekter till trots, i ärlighetens namn inte påverkar våra dagliga liv i någon större utsträckning kan få många gånger mer utrymme än den politiska arena som producerar en mängd lagar som vi måste följa och som direkt påverkar oss.

Men vad var då de stora nyheterna i talet den här gången? Först och främst låg fokus självklart på hur Europa har hanterat Corona-krisen så här långt. Von der Leyen konstaterade att de initiala reaktionerna med en ovilja hos vissa länder att dela med sig av till exempel medicinsk utrustning och stängda gränser var väldigt skadliga. För oss ålänningar är det lätt att hålla med när vi till exempel fick se hur svenska läkare inte kunder komma till vårt sjukhus på grund av gränsstängningen. Von der Leyens slutsats var att vi behöver samarbeta bättre i EU när det kommer till sjukvård. Idag har inte EU nästan några betydande befogenheter på hälso- och sjukvårdsområdet men det vill nu kommissionen för upp på agendan. Därför ska nu diskussioner inledas för att se om det finns områden där vi kan vara mer effektiva om vi jobbar tillsammans i EU.

Utöver det handlade talet till stor del om hur EU:s ekonomi ska återuppbyggas efter Corona-krisen. Von der Leyens budskap handlade mycket om att det nu inte var tid att bygga upp de gamla strukturerna utan istället ta det här som ett tillfälle att modernisera EU:s ekonomier. Det är framförallt inom två områden som fokus kommer att ligga framöver: EU ska bli grönare och mer digitalt. På miljöområdet kan vi räkna med flera nya initiativ. EU:s mål är att bli klimatneutralt år 2050 och som ett delmål vill kommissionen minska utsläppen med 55 % till år 2030. För att uppnå det kommer både kraven att skärpas men också EU-pengarna för omställning att ökas. Detsamma gäller det digitala området där en hel del av EU:s pengar kommer att användas till digitala satsningar. Det är alltså på dessa områden det kommer finnas en hel del nya pengar att hämta från EU. Det är ingen dålig möjlighet för oss på Åland!

Anton Nilsson

Första ersättare till Europaparlamentet

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

I ledaren ”Gå tillbaka till 'GÅ'” hävdar Daniel Dahlén att en nystart nu behövs för strävanden mot ett utvecklat självstyre för Åland. Han understryker i synnerhet behovet av återinförande av den så kallade residualprincipen.

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Fler insändare