Redan alldeles i början av coronapandemin fick vi svaga signaler om att pandemin inte var den symmetriska kris vi så gärna ville se. Frågan om symmetrin i krisen handlade om att vi tidigare hade drabbats av starkt asymmetriska kriser–kriser som slog ut på mycket olika sätt i olika länder. De första svaga signalerna kom från Sverige. Somaliska förbundets talesman var oroad över att pandemin slog betydligt hårdare mot invandrare än mot medelsvensson. Den asymmetrin kunde ha med många faktorer att göra: informationen på svenska gick inte hem och informationen på somaliska var eventuellt inte lika omfattande och medialt övergripande, etniska gruppers kulturella beteenden kunde utsätta dem för större risker, sociala omständigheter som boendeformer kunde också spela en roll.

Lite senare–när pandemin började grassera i New York–fick vi nya belägg för att se den sociala asymmetrin. Manhattans Upper East Side är numera ett bra ställe att bo på med några av New Yorks dyraste fastigheter och Upper West Side var ännu för librettot för ”West Side Story” ett socialt sett problematiskt område. De verkliga problemområdena finns längre norrut och det var där covid-19 slog till.

Det fanns också andra signaler. I Sverige fanns det hälsovårdare, som jobbade med nolltaxor. Det vill säga kommer du inte på jobb när du kallas in får du inte ett öre. Det ledde till att nolltaxehälsovårdare gick på jobb–och på flera olika under dagen–trots att de kanske inte var helt friska.

I Tyskland har vi nu fått betydligt mera allvarliga signaler. Den första som kom över min nyhetströskel handlade om Göttingen. Staden är kanske mest känd för sitt anrika universitet (Arthur Schopenhauer, Max Weber, Ursula von der Leyen). Staden är mindre känd för illa betalda invandrare, som bor i ett socialt höghuskomplex några kilometer från stadens centrum. Efter avslutningen på den islamska fastan spred sig viruset snabb.

Sen kom smällen från slakteriet i Gütersloh. Det visade sig vara ett socialt helvete. När myndigheterna försökte utreda vem som egentligen jobbade på slakteriet fick de synnerligen bristfälliga listor och dessutom oriktiga adresser. Tönnies-slakteriet hade anställt underleverantörer och underleverantörerna hade i sin tur anställt under-underleverantörer och huvuddelen av de arbetande var invandrare från Rumänien, Bulgarien och Polen, som sedan bodde under synnerligen besvärliga omständigheter.

Den här historien föranledde mig att kolla med Snellmans i Österbotten. Hur ser det ut där?

Det var med en lättnadens suck jag tog del av uppgifterna. Huvudsakligen långtida anställningar, avtalsenliga löner (tre gånger högre än motsvarande arbetare i Gütersloh), sanitära procedurer som har varit rutin redan länge och där det därför inte heller var svårt att lite skärpa åtgärderna under hotet från covid-19.

Renlighet är en dygd, fick vi lära oss. Men renlighet är också en konkurrensfördel. Det hjälper våra jordbrukare och våra företag på traven.

Nils Torvalds

Skribenten är ledamot av Europaparlamentet SFP/Renew Europe

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare