I min insändare om kommunstödet, som delas ut lika (i procent) till alla blev denna mening censurerad av Ålandstidningen:

”Jag är besviken över att majoriteten under ledning av domptören och ordföranden Jörgen Pettersson (C) inte ville studera mitt alternativ närmare.”

Min fråga till Ålandstidningen är: Sedan när har ”domptör” kommit att tolkas som rasistiskt? Eller är det bara för att det inte följer er linje? I en tidigare version hade jag en skrivning som kanske ingen tidning skulle ha tryckt, men detta var en mycket diplomatisk beskrivning av hur jag såg arbetet i utskottet.

Nya Åland publicerade min insändare som jag skrev den.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Ålandstidningens insändarredaktör Henrik Herlin svarar:

I Ålandstidningens riktlinjer för insändare framgår bland annat att texten inte får innehålla förolämpningar. I den insändare som Stephan Toivonen hänvisar till framgår det tydligt hur han anser att arbetet i finansutskottet fungerat. Något anledning att dessutom ge utskottets ordförande ett förlämpande tillmäle fanns inte. Meningen ”censurerades” alltså inte, men just det ordet togs bort eftersom det inte tillförde något utan endast verkade förolämpande.

Ålandstidningens insändarsida är en plats för genomtänkt debatt, inte ett snabbt diskussionsforum på sociala medier. Tanken är att främja respektfull debatt samtidigt som vi är öppna för alla åsiktsyttringar. Det är en balansgång som lyckas bäst om alla hjälps åt.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare