Vart för vinden Alandia Försäkring?

Foto:
Ålandstidningen rapporterade tidigare i veckan om det lån på 60 miljoner som Alandia Försäkring upptagit för att driva bolaget framåt. Men vilken är bolagets väg framåt och vad ska hända med det anrika åländska försäkringsbolaget?

Alandia Försäkring är och har länge varit ett av Ålands viktigaste företag. Genom åren har deras verksamhet

starkt bidragit till framgångssagan om Åland.

Genom en bred portfölj av tjänster har man erbjudit försäkringslösningar både inom pension, sak och liv, men sedan en tid tillbaka har bolaget renodlat sin verksamhet och sysslar numera med sak. Liv- och pensionsdelen har avyttrats och fullt fokus har lagts på sak-delen, försäkringslösningar för sjöfart. Men finns det fler förändringar att vänta?

 

Historien kring Alandia Försäkring är mycket en historia om Åland. Med start 1937 grundades det som då hette Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. I och med starten såg åländska redare till att försäkra sin egna fartyg i eget bolag. Tidigare var man försäkrade i de tjugotal utländska försäkringsbolag som var verksamma på Åland. Nu tog man saken i egna händer.

Men mycket har hänt sedan den tiden och under åren har vi förutom konsolidering av verksamheten sett nya icke åländska huvudägare komma in, som till exempel Rettig som i dag äger en fjärdedel av försäkringsbolaget. Ett ägarbolag som för övrigt inte längre har någon annan större koppling till sjöfart.

Samtidigt har det inom det åländska näringslivet funnits en strid kring makten i Alandia Försäkring och troligen kan fler ronder komma i den striden.

Oavsett det ovan sagda fortsätter Alandia Försäkring vara en stor del av det åländska samhället. Samtidigt börjar allt fler funktioner flyttas utanför Åland och i dag är det mycket möjligt att du i ett samtal med Alandia Försäkring får service från Finland – inte från en anställd på Åland.

 

Storägaren Rettigs roll i Alandia Försäkring är intressant. Rettig är som bolag inte känt för långsiktiga satsningar inom sjöfart och har varit snabba med att avveckla den verksamheten.

Samtidigt står man ännu kvar i Alandia Försäkring och ägandet har givit god avkastning. Men med tiden har även Alandia Försäkring fått utmaningar.

Det är ingen överraskning att problem uppstår då sjöfarten i sin helhet i och med pandemin har betydande utmaningar och det smittar givetvis av sig på Alandia Försäkring. Det går helt enkelt inte att undvika, vilket även styrks av det faktum att Standard & Poor satt upp Alandia på ”negative watch”. Så vad vill Rettig med Alandia Försäkring när man inte kan räkna med lika god avkastning och vart leder det företaget?

Mycket talar för att vi inom en snar framtid kommer att se ytterligare förändringar gällande Alandia Försäkrings verksamhet. Blir det så att Alandia Försäkring allt mer lämnar sin åländska hamn för att mer bli som vilket finländskt bolag som helst? Eller kommer vi se ett ökat åländskt ägande om Rettig, som så många gånger förut, väljer att lämna skutan?

Det vi vet med säkerhet är att Åland inte har råd att släppa i väg majoritetsägandet av ett bolag som Alandia Försäkring till icke åländska ägare. För bolag som Alandia Försäkring är inte lätta att bygga och finansbranschen är en tillväxtbransch med stora möjligheter för Åland. Bolaget behöver behållas i åländskt ägo. Det sista vi behöver är att tappa ett storbolag till, som vi gjorde när vi tappade Chipsen till Orkla. Det har Åland inte råd med – oavsett hur lockande bud man kan tänkas få.

Hittat fel i texten? Skriv till oss