Foto:

Bild

Platsen i Unesco ger makalös synlighet för Åland

Ålands medlemskap i Unesco ger inte bara synlighet, utan också möjligheter att agera på internationell nivå. Vi bör göra allt för att stärka och öka samarbetet.

– Vi tror på kraften i diskussioner och överenskommelser för att undvika konflikter, sade blivande vicelantrådet Annika Hambrudd (C) i ett tal på Unescos generalkonferens i Paris förra veckan.

Representanter och inflytelserika beslutsfattare från 200 länder lyssnade när hon lyfte Ålandsexemplet som en inspirationskälla för fredlig krishantering, och framförde Ålands vilja att bidra med praktisk erfarenhet av att omvandla Unescos motto, ”Bygga fred i mäns och kvinnors sinnen”, till verklighet. Annika Hambrudd berättade bland annat också om den åländska skärgårdens unika karaktär, och Östersjöfondens arbete för ett renare hav.
Att Åland syns i det här sammanhanget är extremt värdefullt. Vi är med där de stora frågorna diskuteras. Det är den första riktiga plattformen för att höras internationellt, våra ledare kan berätta för världen vad som står på den åländska agendan. Det befäster statusen som ”fredens öar” och skapar uppmärksamhet och intresse för oss.

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för fred genom samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur samt kommunikation och information. Enligt uppdragsbeskrivningen ska den globala organisationen bidra till fredsbyggande, hållbar utveckling och utrotande av fattigdom.

Unesco bildades direkt efter andra världskriget 1945, syftet var att länder skulle kunna utbyta kunskap och information och på så sätt skapa förståelse och främja fred och säkerhet i världen. Det anses vara en effektiv organisation med unik expertkunskap inom sina verksamhetsområden. Den har även en viktig roll som sammankallande och koordinerande kraft, och lyfts ofta för sina medlingsinsatser som har minskat politiska spänningar, särskilt i Mellanöstern.

Åland antogs som associerad medlem i Unesco för två år sedan. Det associerade medlemskapet beror på att Åland inte är ett eget land. Den enda skillnaden är att man inte får vara med och rösta, men det är möjligt att väcka initiativ och hålla anföranden som vilket annat medlemsland som helst.

Förutom Annika Hambrudd var också Unesco-kommissionens generalsekreterare Viveka Löndahl och ordförande Jörgen Pettersson (C) på plats i Paris förra veckan.
– Världen förändras i snabb takt, klimathotet är verklighet och krig har blivit en del av vår vardag. Då är det viktigare än någonsin att lyfta hållbar fred, kulturens betydelse, vetenskap, kommunikation och nödvändigheten av livslång utbildning, sade Jörgen Pettersson i ett pressmeddelande.

Att möta vår tids utmaningar kräver att relationer byggs genom dialog, samförstånd och respekt. Ålands engagemang i Unesco är viktigt, vi har erfarenheter att bidra med och bör sträva efter att ingå i ett ökat samarbete. Nästa mål kunde vara att representera Åland i någon av Unescos generalförsamlingar och förvaltningsorgan.

Linda Blix

tel: 26 637

Hittat fel i texten? Skriv till oss