Foto:

Dags för kraftsamling för att lösa skattegränsen

Skattegränsen engagerar och upprör. Men många måste se sig själva i spegeln och ta nya tag om vi ska få till en lösning.

Denna ledarsida har i omgångar lyft problemen med skattegränsen, men tiden går och problemen kvarstår.

Det nya regelverket kring skattegränsen som sjösattes den 1 september i år är snart en månad gammalt och problemen är desamma som i början av månaden. Men i stället för att på ett konkret plan komma vidare i frågan har vi nu dessutom fått en politisk debatt om vems felet är. Fokus läggs på fel saker i en stund när företagen behöver konkret hjälp.

Alla varor som levereras över skattegränsen mellan Finland och Åland behöver deklareras i ett nytt system. Ett system som sades skulle underlätta företagens hantering av varor över gränsen, men systemet har i verkligheten visat sig vara allt annat än enkelt.

Företag lägger timmar på att få saker rätt i systemet. Timmar som tas från försäljning och utveckling av företag. Allt blir väldigt dyrt för företagen och slutkunden när systemet inte alls svarar mot verkligheten i form av fakturor och leveranser.

Det finns mycket som kan sägas kring själva hanteringen av skattegränsen och inte minst implementeringen av det nya systemet. Att ta i bruk ett system utan att först testköra det är inte seriöst hanterat från myndigheternas sida. Men det är nog dags för fler aktörer att titta sig i spegeln och fråga sig om man verkligen gjort allt för att förhindra den uppkomna situationen.

Lyssnar man på lagtingsdebatten kan man efter Liberalernas och Socialdemokraternas anföranden i tisdags lätt få en bild av att skattegränsen nog skulle vara löst bara en enskild ansvarig tjänsteman hade ersatts snabbare.

Det är en förenkling av situationen, som båda partier borde veta inte stämmer. Inte minst eftersom såväl Liberalerna som Socialdemokraterna innehaft ministerposter de senaste åren då problematiken varit aktuell. För frågan kommer inte ur det blå utan har varit aktuell i över 10 år.

Hanteringen av skattegränsen har det arbetats med i omgångar, men någon större insats har aldrig gjorts för att få den löst. Gedigna insatser har gjorts i det lilla och ett stort kunnande har funnits hos enskilda tjänstemän som jobbat med frågan. Däremot har frågan på politisk nivå aldrig avancerat från att vara ett slagträ i den politiska debatten. Men även näringslivet behöver se sig i spegeln.

Att problem kunde uppstå har varit känt för näringslivet under många år. Samtidigt har man med stor tillit och förhoppning hoppats på att Tullen och Skatteförvaltningen skulle lösa det hela innan det nya systemet skulle tas i bruk.

Näringslivet kunde ha agerat mer proaktivt och jobbat hårdare med att lägga press på tull, skatteförvaltning och landskapsregering.

Trots allt är det fel av landskapsregeringen att inte i brådskande ordning tillsätta den tjänst som handhar skattegränsärenden. Men det är även fel att tro att frågan kan lösas enbart av landskapsregeringen och enskilda tjänstemän.

Frågan är inte i åländska händer. I alla fall inte den långsiktiga lösningen. Det kräver således att Åland samlar sig. Det krävs en hård prioritering av frågan och ett aktivt arbete på flera nivåer. Då det inte är åländsk behörighet att lösa frågan måste vi jobba på flera fronter för att finna lösningar med de myndigheter som äger frågan. Det kan vi om vi vill. Det är dags att kavla upp ärmarna.

Hittat fel i texten? Skriv till oss