Foto:

En allt viktigare garant för självstyrelsen

Starkt stöd för en ny självstyrelselag utlovades av grundlagsutskottet när de i onsdags besökte Åland. Ett utskott som har visat sig bli allt viktigare för upprätthållandet av självstyrelsen.

När riksdagens grundlagsutskott besökte Åland under onsdagen var det ett efterlängtat besök som fått vänta på grund av pandemin.

Denna gång fick utskottet ta del av det strandade arbetet med revideringen av självstyrelselagen och andra aktuella åländska frågor. Ett viktigt besök som förhoppningsvis stärker förståelsen för varandras vardag.

Grundlagsutskottet var under pandemin en sista utpost för den åländska självstyrelsen. Många av de förslag som togs fram av sittande finländsk regering gick stick i stäv med den åländska självstyrelsen och åsidosattes när pandemin skulle bekämpas.

Det var inte heller bara självstyrelsen som låg i vågskålen när förslagen kom till utskottet. Många gånger inkräktade förslagen från social- och hälsovårdsministeriet även direkt på grundläggande fri- och rättigheter.
Tack vare grundlagsutskottet stoppades många av förslagen och utskottet stod upp som en garant för såväl självstyrelselagen som de grundläggande fri- och rättigheterna. Systemet visade sig därmed fungera på ett demokratiskt och lagmässigt korrekt sätt.

Precis som utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) konstaterade vid träffen med de åländska politikerna var arbetet i utskottet under pandemin mycket utmanande. Det är i praktiken inte lätt att komma till beslut där alternativen som ges är fortsatta fri- och rättigheter eller rädda liv.

Med backspegeln i hand kan vi med fog säga att grundlagsutskottet hanterade frågorna på ett godkänt sätt och visade på vikten av att vi även i tider av oro och utmaningar upprätthåller våra grundläggande fri- och rättigheter.

Något som inte på någon punkt kan tas för givet i en värld där auktoritära regimer slår sig fram och hotar våra rättigheter som individer.

Utskottets arbete har således inte varit lätt de gångna åren och mycket har stått på spel. Samtidigt är det mycket befriande att konstatera att utskottets ledamöter i sitt arbete lagt den politiska prestigen åt sidan för att fokusera på sin uppgift och med lagen i främsta rum. Något som även vore önskvärt att se mer av i den åländska politiken. I synnerhet med tanke på alla utmaningar som råder i vår omvärld.

Om vi återgår till utskottets huvudsakliga budskap under besöket kan vi ur ett åländskt perspektiv notera ett starkt stöd för en ny självstyrelselag.

Utskottsledamöterna och tillika samlingspartisterna Mikko Kinnunen och Markku Eestilä passade även på att poängtera vikten av en djupgående dialog och personliga samtal mellan parterna i arbetet med revideringen av självstyrelselagen. Något vi tyvärr sett alldeles för lite av den gångna mandatperioden, men som vi hoppas samtliga parter kan ta lärdom av när vi snart går in i nästa mandatperiod och förhoppningsvis en nystart av en mycket behövd revidering av självstyrelselagen.

Daniel Dahlén

Hittat fel i texten? Skriv till oss