Foto:

Vindkraftparken stör de närboende

Den så kallade vindparken i Långnabba som ÅMHM godkände, en myndighet som förebygger skador på människor och miljö. Det är märkligt att ett sånt projekt gick igenom, de jobbar mot sina egna beslut då det inte skulle ha godkänts 2018 1 september. En ny MKB-lag godkände, gjordes ingen ny utredning ett natura 2000-område förstörs där man ska följa upp skyddade arter och biotoper. När vindparken är färdig då är skadan redan skedd.

Alla skulle få kompensation som bodde i Torp men man påskyndade projektet för att slippa fråga alla behöriga som inte fick uppfattningen av hur stort det var, och då har de boende i Torp tackat nej för kompensation. De vill inte ha brummande och vid lugnt väder svissande vid blåst som stör människor och natur dygnet runt. Därför fick närliggande som gränsar till markägarna till snurrorna vindaktier för att för att få igenom det snabbt och slippa störningar i tillståndet som ÅMHM gav.
Nu till oljud som ska enligt inom viss decibel räknas ut enligt ÅMHM och VindAX, men man gör mätningar före uppförande av vindparken inte efter som i det här skedet.
I Finland har ett medborgarinitiativ om vindkraft förslagit tre km till närmaste mölla och att alla kontaktas muntligt för att få sin åsikt hörd. Alla dessa parametrar som höga nivåer av ohörbara lågfrekventa infraljud under 20 hertz som har mycket lång räckvidd och fungerar som en störsändare mot hjärtmuskeln och hjärtats elsystem enligt tysk forskning. Infraljud förstärks inomhus, behöver materia för att fortsätta. Detta måste tas i beaktande vid all framtida vindkraftsutbyggnad. Har stor betydelse på människans hälsa.
När torr luft och fuktig luft i temperaturvindbyar stiger och faller påverkas luftskiktet som vingspetsen skär i med hög hastighet och stigningen blir inte optimal vilket skapar turbulens när luftskikt på luftskikt skjuts på och störande ljud uppstår så den intelligenta snurran finns inte som är ljudlös.
Så beräkningarna kommer att passa till fördel VindAX men det som gäller är tyvärr människans hörsel som den bästa mätaren så de boende i Torp kommer aldrig att acceptera det förfarandet. Det är upp till bevis. VindAX har lovat tyst. Ännu så har det inte upplevts de vill inte ha dialog med de drabbade, de hänvisar till ÅMHM, de vet att det är stora problem men tror att man ska acceptera ha en vindpark som har oljud i 25 år, helt förskräckligt.
Vindkraft 10 och 8 stör mest. Stäng av, gör om och gör rätt då vet de att det inte går att köra på utan dialog med alla drabbade. Hade de gått fram på rätt sätt hade det inte uppstått problem. Det finns lagar för störande ljud. I exempelvis radhus blir tillsagd direkt men när vindparkens ljud som hållit på i ca tre månader men det tycks få pågå, du vet aldrig när nästa attack kommer. Dag eller natt helt oförberedd för ljudet, vad är skillnaden i störande ljud för landsbygden?

Vindparks motståndare

Hittat fel i texten? Skriv till oss