Foto:

Vill medverka till välgrundade beslut

Jag reagerar varje dag på att lagtingskandidater fokuserar på enskilda frågor och att budskapet ofta är (inte alltid) formulerat på ett sätt som alla lagtingskandidater skulle kunna hålla med om oberoende parti. Som ny lagtingskandidat som jobbar heltid så känner jag att jag inte ännu har haft möjlighet att ta del av all fakta och ordentligt sätta mig in i alla frågor som anses vara ”valfrågor”.

Som lagtingsledamot kommer man att vara delaktig i alla frågor inte bara ett specifikt ämne.
Jag har svårt att lova saker på förhand och jag vill precis som alla kandidater jobba för miljön, god vattenkvalité, en stabil ekonomi och förenklad skattegräns, en fungerande skärgårdstrafik, en högklassig skola och äldreomsorg samt ett starkt föreningsliv, idrott och kultur och så vidare. Det vill ju alla.
Baserat på mina erfarenheter och genom att vara påläst vill jag medverka till välgrundade beslut, som bygger på fakta och förankring i samhället i alla frågor som kommer upp i lagtingsarbetet.
Jag vill jobba för att beslut som gäller för Ålands stora strategiskt viktiga frågor ska vara så enhälliga som möjligt i lagtinget.

Conny Eklund (C)

Hittat fel i texten? Skriv till oss