Foto:

Varför har konsulatet sommarstängt?

Jag förmodar att många av oss Sverigeålänningar liksom jag och polisen iNorrtälje blir förvånade att svenska konsulatet på Åland ska vara stängt i sommar. Av en anledning, det vill säga byte av pass, var jag i kontaktmed Sveriges ambassad i Helsingfors, som är den vanliga hanteringen.

I förbifarten informerade de mig om att svenska konsulatet i Mariehamn är stängt från midsommar till 1 augusti, alltså i fem veckor. Jag blir då rekommenderadatt själv åka till Helsingforsför att där hämta mitt pass. Polismyndigheten i Norrtälje ville inte tro på min inforimation om stängningen, man förvånades och skulle hämta egen information om mitt påstående. Samtidigt föreslår man att mitt pass borde returneras från Helsingfors för avhämtning i Norrtälje.

Nu börjar det bli tungt. Post från ambassaden (kurirpost) i Helsingforssänds vid behov med 14 dagars intervall. Jag behöver passet i mitten av juli. Tveksamt om resultatet blir det önskade.

Så går till när man optimerar myndighetershandläggande. Man borde kunna bättre, vem är till för vem?

”En man som heter Ove”

Generalkonsul Claes Hammar svarar:

Generalkonsulatet i Mariehamn är Sveriges minsta utlandsmyndighet med mycket begränsad personal med bara en utsänd diplomat och en deltidsanställd lokalanställd. Eftersom UD inte har möjlighet att skicka någon sommarvikarie har konsulatet sedan många år tvingats ha viss tid semesterstängt på sommaren för att personalen ska kunna få sin lagstadgade sommarsemester. I år blir det i juli månad, inte redan till midsommar.

I det aktuella fallet om passet redan finns på ambassaden i Helsingfors så borde det därför finnas tillräckligt med tid för att få det hitsänt och uthämtad. Om det föreligger på annat sätt föreslås direktkontakt med konsulatet för att förhoppningsvis finna en lösning.

Generalkonsul Claes Hammar

Hittat fel i texten? Skriv till oss