Foto:

Varför får inte invånarna säga sitt om Mise?

Det har talats mycket om debattklimatet den senaste tiden. Att beskylla motparten för lögn (grova felaktigheter eller osanningar) är en gammal beprövad debatteknik när de egna argumenten tryter, men speciellt sympatiskt är det inte.

Däremot kommenterar inte ens Jörgen Strand och hans entourage pudelns kärna i min insändare. Alltså varför skall vi överhuvudtaget ha en instans som Mise som medför dubbla administrationskostnader med utökad personal år efter år, tomma eller i bästa fall halvfulla lastbilar som kör kors och tvärs inom uppsamlingsområdet osv. Detta med följd att våra invånare får betala över åtta gånger mera för sin avfallshantering än kommuner utanför Misses verksamhetsområde.

Jag har velat ha en objektiv enkät utförd av kommunen i stället för att Mise som part i målet ska genomföra den. Kommunstyrelsen beslöt att utföra en egen enkät senast 2025, som beslutsunderlag inför planeringen av framtida avfallshantering. Strategin är förstås att skjuta allt på framtiden, då är ett nytt fullmäktige valts och frågan förhoppningsvis är glömd.

ÅF har länge försökt få upp Misefrågan till behandling på olika sätt. Den 15 februari 2021 var både ÅF:s representant och jag själv förhindrade att delta i styrelsemötet. Då passade kommunstyrelsens ordförande Jörgen Strand på att informellt ta upp frågan om en Miseenkät i styrelsen och fick övriga med på att ingen enkät skulle skickas ut. Det var ett respektlöst agerande. Även om man har olika åsikter bör frågor behandlas öppet och transparent med alla åsikter företrädda. Min fråga kvarstår varför kan inte kommuninvånarna nu få säga sin mening i en sådan här viktig och flitigt debatterad fråga?

Jörgen Strand & co väljer igen att ensidigt citera KST beslut 16.12.2019 och ”glömmer” att nämna att kommunstyrelsen faktiskt ”poängterade att målsättningen fortsättningsvis måste vara att privatpersoners avfallshanteringskostnader inte ska öka med anledning av alla förändringar då detta är centralt för allmänhetens acceptans av förändringarna.” Något som misslyckats totalt, men som insändarskribenterna tydligen till skillnad från mig tycker att är underordnat.

Anders Eriksson (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss