Foto:

Utredning – till vilken nytta?

Nu ska lagtinget tillsätta en utredning om elhybridfärjan ”för att förbättra allmänhetens förtroende för politikerna”. Till vilken nytta, kan man undra. Alla vet väl i stora drag hur det har gått till, utom politikerna, de som har deltagit i processen, då verkar det som. Och som Stellan Egeland påpekar – vad ska man göra med utfallet?

Nej förtroendet är nog ohjälpligt förbrukat. Förra mandatperioden tillsatte lagtinget en ”oberoende” lönekommission bestående av vänner och bekanta, en satt till och med i samma akademi som en lagtingsledamot. Man blev tillsatt, rapporterade och fick betalt av lagtinget, hur oberoende är man då? Och en tredje part (skattebetalarna) betalade löneförhöjningen så det kunde ju bara sluta på ett sätt, man fick en 30-procentig löneförhöjning.
Kommissionens motivering var att vi kommer att få kompetentare ledamöter, och att de har så stort ansvar! Kompetens? Ja man borde få Nobelpriset. För en tid sen så röstade man om att män kunde få barn vilket var en nyhet för världen. Men ett nästan enhälligt lagting röstade att så är det. Det var bara Egeland och någon till som stod för det sunda förnuftet och röstade emot! Ansvar? Ja det ser vi ju nu att när det verkligen gäller så är det ingen som tar ansvar.
Nyligen så var det en lagtingsman som efter 19 dagars julledighet for till Kanarieöarna och var borta från plenum. Ansvarigt? Förklaringen var att hans väljare ville att han skulle tillbringa mer tid med familjen. Och just hade vi ytterligare en lagtingsman som var på Kanarieöarna när han skulle vara på jobb! Så förtroendet för politikerna är nog tyvärr på botten.

Väljare

Hittat fel i texten? Skriv till oss