Foto:

Ukraina måste fortsätta stödas

I den internationella Genevekonventionens tilläggsprotokoll, som också Ryssland hört till, förbjuds länder göra urskillningslösa angrepp och förstörelse av objekt som är oumbärliga för samfundens överlevnad. Krigets lagar förbjuder krigsmetoder som inte gör skillnad på civila och militärer eller civila och militära objekt samt som orsaker onödigt lidande eller överdrivna skador.

Rysslands urskillningslösa angrepp och attack på civila mål i Ukraina är inte bara grymt utan i strid med de internationella avtal och den globala världsordningen, med FN i spetsen, som Ryssland varit med och byggt upp. De brutala angreppen har kastat FN-systemet i kanske sin värsta kris någonsin då säkerhetsrådet nu handfallet tvingas se på hur en permanent medlem med vetorätt i FN:s säkerhetsråd, som finns till för att förhindra just det som nu sker, bombar sjukhus, elnät och vattenförsörjning.

Ukraina har sedan sommaren, med betydande militär hjälp från väst, lyckats återerövra stora områden av sitt territorium. Efter varje betydande ryskt nederlag på slagfältet följer ett bombardemang mot civila mål i Ukraina i stället. I oktober och november har, enligt Ukrainas uppgifter, halva Ukrainas elnät slagits ut samtidigt som vintern är på kommande och det redan är köldgrader i landet. Även om den civila infrastrukturen, också vattennätet och tillgång på dricksvatten som angrips av Ryssland, repareras attackeras samma platser gång på gång vilket gör reparationsarbetet allt svårare.

Många ålänningar har öppnat sina hem, fixat arbetsplatser och hjälp till ukrainska flyktingar. Ukrainska barn får undervisning i åländska skolor och samhället har gett ett starkt stöd på ett otroligt sätt. De personer som gjort extra personliga insatser för att stöda flyktingarnas integration, hjälpt eller sänt förnödenheter till Ukraina är extra stora hjältar i vardagen.

Finland har senaste vecka godkänt det tionde vapenpaketet till Ukraina. Inköpsvärdet på paketet är 56 miljoner euro och är det största enskilda paketet Finland hittills sänt. Sverige gjorde likadant samtidigt. Hur cyniskt och hemskt det än låter är vapen och ammunition helt avgörande hjälp till Ukraina för att man ska kunna fortsätta försvara sig. Det är kritiskt att Finland och övriga väst fortsätter med sådant bistånd, men vi måste också öka insatserna för att hjälpa den civila infrastrukturen i Ukraina samt med humanitärt bistånd. I torsdags, efter nya massiva ryska angrepp på Ukrainas elnät, samlade näringsminister Mika Lintilä finska företag från energi- och teknologiindustrin för att diskutera hur man i snabb ordning kan hjälpa Ukraina med energiutrustning som till exempel generatorer, transformatorer och batterier. Den här typens hjälp är viktig och behöver koordineras internationellt och med hjälporganisationer för att så snabbt som möjligt ge maximal hjälp åt hårt drabbade civila som är utan både el och vatten samtidigt som den strängaste perioden av mörker och kyla närmar sig.

Ukraina kämpar inte bara för sin självständighet och territoriella integritet utan kämpar också för att internationell lag och att FN-stadgan upprätthålls så att man inte skapar prejudikat och indirekt godkänner att länder med våld och vapenmakt flyttar landsgränser. En sådan utveckling skulle vara förödande för den fria världen och i synnerhet för små länder. Vi måste fortsätta stöda Ukraina så länge som det behövs.

Mats Löfström

Hittat fel i texten? Skriv till oss