Foto:

Total enighet om ny näringsrättslag

Det verkar som om liberalen Rainer Juslin redan har fått sig en släng av nästa års valfeber. I alla fall utgående från de två insändarna den 30.9 med nämnde Juslin som undertecknare.

Beträffande tunneln till Föglö kommer landskapsregeringen (LR) givetvis att leverera men som alltid beror tidtabellen för kommunikationen med lagtinget på tillgången till sakkunniga tjänstemän. När det gäller Juslins förnyade kritik av min person rörande främst högsta domstolens (HD) bristfälliga beredning av näringsrättslagen, kanske förstnämnde behöver läsa sitt första inlägg från den 28.9 en gång till? I insändaren drar Juslin paralleller mellan undertecknad och mullorna i Iran vars säkerhetsstyrkor som bäst mördar sin egen befolkning. På samma gång antyder Juslin att mitt agerande beror på ”dunkla syften” och hävdar dessutom att jag ensam är ansvarig för ”testballonger”.

Jag är förstås van vid att mitt försvar av Åland ibland väcker känslor hos de som tycker att vi alltid ska ta skeden i vacker hand, oavsett hur negativt utfallet är för ålänningarna. Jag vidhåller dock att HD ifråga om näringsrätten har vilselett presidenten genom att inte ta sitt uppdrag på större allvar. Jag behöver inte upprepa alla bristerna i beredningen utan rekommenderar den som vill veta mera att läsa mitt inlägg från den 29.9.

Lite orolig blir jag över att Juslin inte är bättre insatt i processen och tankarna bakom det nya förslaget till näringsrätt. Inget annat lagförslag har under denna mandatperiod varit föremål för en lika gedigen beredning och fortlöpande avstämningar med lagtingets olika grupper. Tillsammans har vi helt enigt mejslat fram en modernisering av denna del av nationalitetsskyddet. Juslin borde dessutom vara medveten om att vi gällande bolagsstyrelserna redan 2021 valde att gå så långt som det bara är möjligt genom att acceptera att det räcker med endast en ålänning i högsta ledningen.

Vid ännu en genomläsning av Juslins synpunkter om bland annat ”hinder för tillväxt” undrar jag om det skett en förväxling mellan näringsrätten och skattegränsens konsekvenser för det åländska samhället? Det är ju sistnämnda faktor som är det stora problemet eftersom en del företag drar sig för ha med Åland att göra, både i den direkta handeln och vid tilltänkta köp över internet.

Till alla er som frågat: Rainer Juslin har som ordförande för lag- och kulturutskottet skaffat sig god renommé bland kollegerna så även jag är förvånad över upphovet till och vissa delar av denna ordväxling. Som för min del nu är avslutad.

Harry Jansson (C)
Vicelantråd

Hittat fel i texten? Skriv till oss