Tehy missar de egentliga löneorättvisorna

Foto:

Vårdfacket Tehy uttrycker åter sitt missnöje med dåligt jämställda löner och avslöjar att man helt har kört fast i det feministiska dike man hamnade i efter strejken 2014 och de efterföljande förhandlingarna. Slutresultatet av dessa blev ju, till stor frustration för många berörda, en olustig form av planekonomi med obefintlig lönespridning där en sjukskötare med flertalet vidareutbildningar och lång erfarenhet har exakt samma grundlön som den nyexaminerade sjukskötare som började igår. En snabb googling ger vid handen att en erfaren specialistsjukskötares lön i Stockholmsområdet kan ligga 25-30 procent över lönen hos en nyexaminerad grundutbildad.

Att fasthålla vid en feministisk analys där löneorättvisor alltid enbart beror på könsfaktorer verkar göra en totalt blind för större faktiska orättvisor.

Anette Lehtinen, fd Tehyit

Hittat fel i texten? Skriv till oss