Foto:

Ta ansvar för era sparförslag

» Replik

Lantrådet Veronica Thörnroos fokuserar starkt på min reaktion kring rapporten om sparåtgärder inom den kommunala sektorn. Om jag var lantrådet skulle jag vara mycket mer oroad över de starka reaktioner rapporten väckt hos alla berörda; anställda inom barnomsorg och äldreomsorg, lärare i skolan och alla andra vars liv och ekonomi direkt berörs av förslagen. Att säga att detta är en del av en process som just inletts är till sätt att slippa ta ansvar för den skada som rapporten redan åstadkommit.

Faktum är att regeringens partier med Centern i spetsen har tillsatt en arbetsgrupp som har föreslagit politiska gångbara sätt på hur man kan spara inom den kommunala välfärden. Förslagen är direkta neddragningar inom kommunernas kärnverksamheter. Att man ens teoretiskt kan tänka sig flera av dem, visar på bristande politiskt omdöme. Av den anledningen har man väl också haft rapporten gömd i skrivbordslådan ett par månader i stället för att presentera den för allmänheten. Nu när den öppet redovisats i media, vill inte många i regeringen stå upp för dess innehåll. Sällan har man sett en sådan slarvigt beställd rapport efterföljd av en lika oklar politisk process om vad som ska ske och vad regeringen vill.

För att inte hamna i just denna situation med förslag om kraftiga inbesparingar på barn, gamla och personer med små inkomster har vi socialdemokrater i åratal aktivt valt att arbeta med en förändrad kommunstruktur. Först och främst måste man spara på administration, byråkrati och finna lösningar för den kommunala sektorn som är hållbara på lång sikt. För oss är välfärden högsta prioritering, långt framom kommungränser. Ålands kommunala organisering är överbyråkratisk och kostsam. Börja med att förändra den.

Jag kommer att fortsätta försvara välfärden. Det är dags att sluta skylla på alla andra nu och ta ansvar för de förslag era egna partier lagt fram.

Camilla Gunell (S)

Hittat fel i texten? Skriv till oss