Stelbenta Miseregler krånglar till det

Foto:

Läser i måndagens Ålandstidning om sopdumpning och så vidare. Allt som påpekas är okej. Att sedan vara sopproducent är den andra sidan av medaljen. Har två fastigheter och därmed två Misekort. Besökte Svinryggenför att lämna avfall. Regelverket tillät åtta däck per gång. För att lite skämta om detta så borde det gälla ett traktordäck, ett skottkärrsdäck samt sex personbilsdäck.

Åter till allvaret. Det nionde däcket skulle jag komma med följande dag. Att jag representerade två fastigheter medhavande två Misekort hade ingen betydelse. Jag ifrågasattesystemet och frågade om det är Mises miljötänkatt köra två gånger till Svinryggen för att få lämna åtta plus ett däck. Fick sedan medhåll av en annan Misekundoch småningom lyckades jag få personalen att tänka om.

Jan-Erik Ståhlman

Hittat fel i texten? Skriv till oss