Foto:

Självförintelsens tider

Nu när man inte orkar kämpa emot EU den allsmäktige så kan vi åtminstone, så här inför EU-val, granska lite vad som händer.

Samtidigt när föreningar här hemma får kämpa för sina Paf-medel skriver Anton Nilsson i sitt senaste nyhetsbrev (se regeringens hemsida: Åland och omvärlden, Åland och EU, Bilagor) om att nya regler för föreningar blir utmanande för Åland: ”Förslaget riskerar också få konsekvenser för fördelningen av medel från Paf. Ärendet har nyss börjat behandlas i rådet och Ålandskontoret bevakar det noggrant.”
Parallellt har EU hela tiden ökat sina åtaganden utanför EU vilket kostar miljarder.
Till exempel så här kan det se ut (tidningen Tribun.fr den 19 mars 2024): EU undertecknade på söndagen ett partnerskapsavtal värt 7,4 miljarder euro med Egypten, mitt i en ekonomisk kris, som inkluderar lån men också bistånd och investeringar i migrations-frågor. Lånen är utspridda fram till 2027. Lånen innehåller 1,8 miljarder euro i investeringar, 400 miljoner euro till bilaterala projekt och 200 miljoner euro till program om migrationsfrågor.
Och samtidigt föreslår regeringen här att för medborgare från stater utanför EES-området ska högskolan utveckla ett stipendiesystem för att trygga möjligheten att kunna ta del av utbildningarna.
Med andra ord, en kulturell och ekonomisk självförintelse i extremliberal anda pågår.

Merja Renvall (Ob)

Hittat fel i texten? Skriv till oss