Foto:

Sätt betongsuggor på Marsundsbron

En enkel temporär lösning av problematiken vid Marsundsbron:
• Betongsuggor för att avskilja gc-vägen från övrig trafik.
• Sänkning av hastigheten över bron till 50 kilometer i timmen.
• Cyklister får gå över bron för att minska risken att kroka i varandra.
Lars Gustavsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss