Foto:

Påståendet är ogrundat och falskt

Till att börja med: Ådans Vänner är ingen pseudonym utan ett projekt i föreningen Archipelago Pares RF, skärgårdens vänner. Man kan bekanta sig med vår verksamhet på www.aprf.ax.

De data vi på begäran har presenterat med källhänvisningar är inget vi konstaterar utan det är vad vårt lands främsta expertis på området kommit fram till då de studerat havsörnens predation på ejder. Varvid de konstaterar att havsörnen står för ungefär 50 procent av predationen på ejder och i ytterskärgården en högre andel, i vissa fall faktiskt en betydligt högre andel. Ifall du uppfattat den informationen som ett försök att skylla på örnen är vi skyldiga. Man kan även se det som ett konstaterande utifrån att ha läst de studier som gjorts på ämnet. Vi är eniga om att det även finns andra predatorer som står för den kvarvarande predationen.

Citat ur landskapets åtgärdsplan för ejder: ”Ejderpopulationen i Östersjön/Vadehavet ökade stadigt mellan 1940 och 1990. Ökningen var särskilt kraftig under 70- och 80-talen och förklaras till stor del av eutrofieringen av Östersjön vilken medförde att den totala biomassan musslor ökade med omkring 50 procent mellan 1975 och 1995. Bland andra förklaringar till stammens uppgång nämns ett minskat jakttryck och ett lågt predationstryck. (Källor: Christensen 2008, Desholm et al. 2002, Ottvall 2012).”

Någon minskning redan under 70-talet vilket du påstår stämmer inte, ovan nämnda studier av ejderns populationsutveckling visar tvärtom att ökningen var kraftig under nämnda period.

I Danmark bedrivs ingen höstjakt där ådor tillåts fällas, det har upphört. Det du påstår stämmer inte. Danmarks jakttider hittar man på deras hemsida URL: https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-og-sikkerhed/jagttider/.

Vårt syfte med att besvara det senaste inlägget i debatten från din sida var dock inte att igen korrigera faktafel och presentera de bevis du begär med hänvisningar till vetenskapliga studier då det redan gjordes i svaret till ditt första inlägg. Tyvärr verkar just den delen gått dig obemärkt förbi. Däremot påstår du i din insändare (Ålandstidningen den 7.5) att Niclas Nordlund skulle agera på någon form av ”uppdrag” han fått av oss. Såvitt vi förstår din antydan rätt handlar det då inte om fotografering mot ersättning, vilket är hans yrke, eller att han de facto donerat pengar till vår verksamhet till förmån för ejder utan att han skulle ha ett annat hemligt uppdrag; nämligen att förmedla skräckpropaganda. Vi kan enbart konstatera att det är ogrundat och falskt. Niclas är fullt kapabel att bilda samt delge sin egen uppfattning i frågan utan vår inblandning. Ett märkligt påhittat påstående kan man tycka av en som förespråkar neutralitet och bekymras över polariseringen i frågan.

På tal om neutralitet kan vi erkänna att vi ibland är lite skjutglada, framför allt då det kommer till skadliga främmande predatorer i skärgården. Hemliga allianser är vi dock inget vidare på. Vad vi däremot har är ett välfungerande (ohemligt) samarbete med Ålands Fågelskyddsförening.

Ibland kan det vara gott att följa egna råd och grunda påståenden i fakta man har underlag för ifall avsikten är att föra en saklig debatt. Vi delar ditt engagemang för det åländska fågellivet och hoppas som alltid att debatten framöver kan hålla ejderns bästa för ögonen och lämnar därmed denna diskussion då vi har en Ådkoloni att se efter.

Med vänlig hälsning

Ådans Vänner

P.S. Angående din uppmaning att presentera siffror på hur många havsörnar det finns på Åland: År 2018 ingick i Haliaeetus databasen 320 örnbon på Åland, 123 revir var bebodda av ett örnpar (246 individer) och man noterade 95 levande ungar, ur Förvaltningsplan för havsörnar Bilaga 1 S419E18

ÅLR 2019/2701. Antalet subadulta individer som uppehåller sig här är ej angivna. Som jämförelse finns det enligt WWF en livskraftig stam om ca. 700 örnpar i hela Sverige (https://www.wwf.se/djur/havsorn/) D.S.

Hittat fel i texten? Skriv till oss