Foto:

Bild

Pagoden på Lilla holmen

Beredningen av ärendet om pagoden på Lilla holmen väcker många frågor till Mariehamns stad.

I motiveringen till rivningen av pagoden på Lilla holmen hänvisas till att en renovering eller återuppbyggnad blir för dyr. Efter att rivningen påbörjats anger en ansvarig tjänsteman att man nu ska ta fram en kostnadsberäkning till det extra insatta mötet tisdagen den 16.4. Fanns det alltså ingen kostnadsberäkning för reparation eller återuppbyggnad av pagoden innan rivningen påbörjades? Vad beräknas en återuppbyggnad kosta? Vilka är de beräknade kostnaderna för den planerade gummiasfaltmattan med påfågelsmönster, inklusive markarbeten?

Pagoden anges i motiveringen till rivningen vara från 1980-talet. Enligt fotografisk dokumentation (bland annat Per-Ove Högnäs filmvisning i Mariehamnsmuseet 13.4) fanns pagoden med den kulturhistoriskt värdefulla takkonstruktionen på Lilla holmen år 1939. Varför har staden dolt den kulturhistoriska bakgrunden?

Invånare i Mariehamns stad är skyldiga att se till att deras byggnader sköts. Varför har inte Mariehamns stad skött sin egen byggnad? Hur kan staden få försumma skötseln av en byggnad med dokumenterat kulturhistoriskt värde och riva byggnaden på grund av misskötseln? Debatten efter att rivningen av pagoden påbörjats har visat att vi är många som värnar om Mariehamn och Lilla holmen. Vi hör till dem! Vi vill att rivningen stoppas så att pagodens kulturhistoriska snart 100-åriga tak sparas och att pagoden i övrigt återuppbyggs.

@DEBATT/DEBATT_Insändare_signatur:Föreningen för belysande och bevarande av byggnadskulturen i Mariehamns stad rf.

Hittat fel i texten? Skriv till oss