Foto:

Meningslös diskussion utan basala kunskaper i statistik

För att kunna fatta informerade beslut utifrån statistik måste man förstå vissa grundläggande begrepp inom statistik och det var vad jag försökte förklara i min förra insändare. Om man ska kunna göra en risk-nytta-analys behöver man veta hur väl en statistiskt bestämd nytta eller risk kan appliceras på en större grupp.

Detta är inte ”åsikter” utan grundläggande statistik. Uppenbarligen har René Janetzko och hans vänner problem med det.
Varför man efterfrågar statistiska uppgifter om man sedan saknar förmåga att tolka dessa, vilket gruppens insändare i fredagens Åland visar, är för mig oklart.
Anders Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss