Foto:

Luciatraditionen utvecklas

Ove Karlsson frågar sig i en insändare i Ålandstidningen den 20.11 om Folkhälsan och luciakommittén avvecklar luciatåget genom att ändra dess former? Från luciakommitténs sida gläds vi åt att många har uppskattat att titta på tåget. Även vi har uppskattat tåget väldigt mycket. Trots detta går det inte att ordna ett luciatåg med ekipage om det inte finns ett tillräckligt intresse för att ställa upp med ekipage. Med anledning av det nedåtgående intresset att delta med ekipage under de senaste åren har luciakommittén valt att testa en ny form för luciatåget i år. Efter årets kröning kommer alla som vill ha möjlighet att gå med i luciatåget från kyrkan till torget/stadshusbacken. Luciagruppen åker liksom tidigare år i sin snäcka.

Privatpersoner, företag, föreningar och organisationer är fortsättningsvis varmt välkomna att delta men förändringen möjliggör också för mindre sällskap eller personer som är ensamma att komma med i gemenskapen. Allt som behövs är ljus i någon form, till exempel genom en lykta eller lampa. På det här sättet vill vi sänka tröskeln för att delta i tåget och ytterligare anknyta till lucias budskap om att sprida ljus i mörkret.

Att sänka tröskeln för att delta i luciatåget är på inget sätt heller det enda vi gör för att utveckla luciatraditionen på Åland. I år kommer vi till exempel att fortsätta med det lyckade konceptet att streama luciakröningen och dessutom för första gången, i samarbete med Mariehamns stad, sända luciakröningen direkt på torget för alla som vill se mer än endast luciatåget. Dagen efter luciadagen kommer vi även att hålla en luciagala på stadshuset för att fira att Folkhälsan och Åland fyller 100 år. Ytterligare kan nämnas att vi i år har gjort större förändringar i lucialotteriet för att göra det mer attraktivt både för lottköpare och sponsorer. Hela luciakampanjen går ut på att värna traditionen, sprida ljus i mörkret och hjälpa behövande. Det uppdraget tar vi i kommittén på största allvar. För att värna behöver man ibland även förändra och anpassa. Förändringarna ska förstås även utvärderas, om det visar sig att vissa saker fungerade och andra inte så gör vi justeringar – det ska vara en ständigt pågående process. Årets luciatåg kommer också att utvärderas. Avslutningsvis vill vi ta tillfället i akt att välkomna nya medlemmar till luciakommittén för kommande års kampanjer.

Det finns alltid utrymme för nya frivilliga personer som vill värna luciatraditionen! Samtidigt välkomnar vi alla att bidra till luciainsamlingen för att stödja utsatta barnfamiljer på Åland och delta i våra evenemang. Tillsammans hjälper vi lucia att hjälpa och att sprida ljuset under den mörkaste av årstider!

 

Luciakommittén 2021

Hittat fel i texten? Skriv till oss