Foto:

Löneökningen ett slag i ansiktet

Precis som flera tidigare påpekat, och nu senast i onsdagens remiss(försvars)debatt i lagtinget av regeringspartierna, gällande den 30 procentiga löneökningen till ministrarna, skapar detta ytterligare ett större politikerförakt. Folk är upprörda, med all rätt. Oavsett argumentationen från arvodeskommissionen, att ministerlönerna måste ligga betydligt högre än lagtingslönerna, så är det otroligt dålig tajming.

Gång efter gång i remissdebatten fick regeringspartierna frågan om inte 7.000 euro var en rimlig lön, så svarade ingen på frågan, utan försvarade det med att det inte var de själva som sätter lönen utan arvodeskommissionen. Visst, det är helt riktigt, men lyssnaren uppfattade det nog som girigt, undflyende och oansvarigt. Det måste väl ändå gå att få till stånd en ändring, när denna löneökning upplevs så orättvis i dessa tider, när alla ska hjälpas åt. Nå, det är inte ministrarnas fel, de bestämmer inte själva, men det viktiga är att de kan göra skillnad. Med dagens alla åtstramningar och dyrare kostnader, samt alla besparingar som behöver göras inom ÅHS och den offentliga sektorn, vore det väldigt klädsamt om ministrarna drog sitt strå till stacken, och tackade nej till löneökningen. Dessutom kom nu också notan för elhybridfärjan, orsakad av två regeringar. Notan som alla ålänningar ska betala. Börja med att avstå löneökningen, som ni inte gjort er förtjänta av, och jobba på att återskapa förtroendet, som kanske kan ge ett litet bättre samvete, och för att kunna se väljaren och skattebetalaren i ögonen, när man möts på Torggatan.

Yvonne Sundbom Korpi (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss