Foto:

Lägg skulden för tullproblemen där den hör hemma

Alltsedan skattegränsen tillkom har den ena politikern efter den andra lovat göra något för att underlätta det administrativa arbetet. Först ut var den dåvarande riksdagsmannen Roger Jansson som samlade företagarna till ett möte om skattegränsen. I sin iver lovade han att LR skulle stå för alla extra kostnader som uppstått på grund av skattegränsen. De förenklingar som utlovades rann ut i sanden. Följande politiker som lovade fixa skattegränsen på en kafferast var Olof Erland. Även denna gång var en grupp sakkunniga på ett möte med med OE. Resultatet blev detsamma nämligen trots att kafferasten sedan länge var över blev det nada. Lite tragikomiskt är detta sena uppvaknande av Ville Valve.

Företagarna har sedan begynnelsen bönat och bett om förenklingar i tullförfarandet men politikerna har inte brytt sig. Nu har det gått så långt att flera företagare är beredda att kasta in handduken på grund av det meningslösa tullförfarandet. Magstarkt att beskylla tullen för eländet, då det är politikerna själva som efterlyst ett skatteundantag.

Väl insatt i förtullningsproblematiken är det så att tullens tjänstemän har upplyst hur man i praktiken bör gå till väga för att komma runt systemet. Man kan ju kalla det för att ljuga men personligen anser jag att det är fråga om innovativ information för kundens bästa. Om någon ska klandras är det främst den ansvarige person som låtit lansera en fullkomligt felaktig produkt innehållande en massa buggar. Man kan undra hur ett statligt verk täcks lansera något sådant utan att ha noggrant testat detta innan det tagits i bruk. Dessutom borde skolning i systemet ha skett långt innan. Förutom deblacet med förtullandet har företagarna på senare år fått dras med en räcka av olika system för rapportering till myndigheterna bland annat inkomstregistret, det börjar vara nog nu.

Less på byråkratin

Hittat fel i texten? Skriv till oss