Foto:

Kan vi se livstecken på en levande Gud

De senaste åren har vi blivit mångkulturella och det kan ju inte skada att vi får lära oss om nya kulturer. Men också nya religioner vill ha vår uppmärksamhet. Det är ju viktigt med flera alternativ. Men nackdelen kan bli att det blir svårare att hitta den rätta vägen.

Ju flera ingångar en labyrint har desto längre tid tar det att hitta vägen till andra sidan. Kan vi se något livstecken av en levande Gud?
Förut fick vi lära oss att Gud kunde föra sitt egendomsfolk, judarna, långt bort till Babylon. En annan gång till Egypten som straff för att de hade börjat tillbe främmande Gudar och att de också tillverkade sådana. Men att han efter en tid förde dem tillbaka till Israel och till och med att de kunde gå genom hav på torr mark.
Hur ska det gå för oss? Vi vill ju gärna höra om Jesus, kan vi göra honom till en avgud?
Nej, det går inte för han är redan en Gud. Vi behöver inte gå ut på gator och torg och protestera ifall någon skulle skända en Bibel. En levande Gud kan göra det själv ifall han skulle anse det vara nödvändigt.
En Israelvän

Hittat fel i texten? Skriv till oss