Foto:

Höj kvaliteten på er egen produkt

Den ibland klarsynte ledarskribenten Jonas Bladh gör i sin ledare ett grovt klavertramp när han i sin iver att leva upp till sin ”husbondes röst”, kritiserar Åland radio och tv för att de producerar god journalistik.
Som mycket långvarig läsare av Ålandstidningen, alltså från 1930-talet och fram till nu, har jag sett hur tidningens journalistiska innehåll hela tiden har försämrats. Från att ni tidigare har haft riktiga tungviktare bland era journalister, typ Mamres Lund, har tidningen på 2000-talet förändrats till en simpel annonsblaska med ibland långt över hälften av sidantalet bestående av annonser. Naturligtvis förstår jag att tidningen behöver annonsintäkter, men att på bekostnad av det journalistiska innehållet dominera hela tidningen med annonser som den vanlige prenumeranten inte är intresserad av, och sedan kritisera radion för att den producerar god och värdefull journalistik, är vad jag inledningsvis menade med klavertramp.
I stället för att beskylla radion för missbruk av skattemedel när de sänder journalistiska program som utan störande reklam vida överglänser Ålandstidningen, borde ni i stället höja kvaliteten inte bara på själva tidningen, utan framförallt på det journalistiska innehållet.
Med kvaliteten på själva tidningen menar jag att ni borde minska bildstorleken och i stället öka storleken på typsnittet. Det finns knappast någon äldre läsare som utan förstoringsglas nu kan läsa insändarspalter och tv-program.
Med det journalistiska innehållet menar jag det skrivna ordet som era egna journalister säkert både vill och kan producera. Alltså det som Ålands radio och tv nu gör och som tydligen är en nagel i era ögon. I stället för att småaktigt kritisera en konkurrent som gör bättre journalistik än ni, borde ni höja kvaliteten på er egen produkt. Slutligen hoppas jag att Ålands radio och tv orkar och vågar utmana papperstidningen och fortsätter att sända journalistiskt goda program.
Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss