Foto:

Hittar Roger inte fullmakten för laddhybriden?

I en replik under rubriken ”Folke Husell undanhåller fakta” skriver Roger Jansson, lantråd 1995–99 att ”Insändarskribenten Folke Husell ger sig själv ett sken av att han ger oss en sammanhållen faktabild av orsaken till alla ålänningars enorma förlust av 13 miljoner skatte-euro. Den bilden är tyvärr en bra bit från hela sanningen.”

I några repliker har Roger Jansson (MSÅ) nu själv lagt fram många felaktigheter.
I sitt senaste svar under rubriken ”Stephans selektiva minne” skrev Roger Jansson: ”Men Stephan minns inte heller att oppositionen, till vilken han hörde, genom en motion av Bert Häggblom med flera så sent som 2019 försökte upphäva lagtingets fullmakt för laddhybriden den rätta vägen – genom ett lagtingsbeslut!”
Jag sökte länge i de stenografiska protokollen utan att finna denna motion. Så småningom fick jag en kopia av Roger Jansson och det visade sig att den var skriven 2018 och innehöll ingenting om ”fullmakten”. Det verkar som om Roger Jansson inte bara undanhåller fakta utan fabricerar egna ”fakta”.
Det är svårt att debattera med personer som inte kan skilja på vår och höst, mellan tre och två och mellan 2019 och 2018, mellan fullmakt och icke-fullmakt.
Roger Janssons tystnad väljer jag att tolka som att han inte funnit någon fullmakt för undertecknandet av elhybridavtalet. Ett påstående om något dylikt förutsätts ha korrekta och exakta hänvisningar. Kanske ungdomarna Anders Holmberg (MSÅ), Dennis Jansson (MSÅ) och Erik Schütten (MSÅ) kan hjälpa nestor Jansson med källorna då ni är flitiga skribenter i frågan på sociala medier?

Stephan Toivonen (ÅLD)

Hittat fel i texten? Skriv till oss