Foto:

Fallgrop i avtalet

Avtalet mellan konsortiet och landskapsregeringen innehåller en fallgrop som ingen verkar ha uppmärksammat. Nyckelformuleringen är ” ej beviljas medel av lagtinget”.

Vad betyder ”beviljas”? Det är en passiv form av verbet ”att bevilja” som uttrycker en händelse, i det här fallet händelsen att lagtinget fattar beslut om att tillföra beställaren medel.
Vad betyder ”ej beviljas”? Det är negationen av beviljas. En negation av en händelse är inte en händelse. Det är frånvaron av en händelse. För att göra det tydligt kan vi tänka oss en annan händelse: ”att solen förmörkas”. Negationen av det är ”ej förmörkas” som beskriver det tillstånd som råder när solen inte förmörkas.
”Ej beviljas” beskriver det tillstånd som råder när beslutet att bevilja medel inte har fattats. Ett beslut att inte bevilja medel är något annat. Det beskriver en annan händelse som till sitt innehåll är annorlunda.
Nu kan man påstå att de som skrivit avtalet har menat något annat än det som faktiskt står i avtalet. När det gäller avtal kan man inte resonera på det sättet. Man måste utgå ifrån att de som skrivit avtalet till fullo förstår allt vad som står i avtalet. Min tolkning blir att man med avsikt har skrivit in den här fallgropen. Man hade kunnat vara mycket tydligare om man hade skrivit ”om lagtinget fattar beslut om att ej bevilja beställaren medel”.

Jan-Erik Gustafsson

Hittat fel i texten? Skriv till oss