Foto:

Facket och kollektivavtalger skydd mot utnyttjande

Jag vill börja med att tacka Linus Dahlblom för din insändare (i ÅT 19.5) som tar upp den väldigt viktiga frågan om arbetssituationen för personalen i servicebranschen. Som fackligt ombud för servicefacket PAM på Åland är problemen du lyfter fram bekanta för mig. Man kunde i torsdagens tidning även läsa att arbetarskyddsmyndigheten ökar sina inspektioner och speciellt lyfter fram att arbetstidsbokföringen är ett generellt problem. Det är alltså på tiden att frågan tas på allvar även av åländska arbetsgivare.

Både arbetsgivarsidan MaRa och arbetstagarsidan PAM servicefacket har sett som en väsentlig fråga att skapa ett hållbarare arbetsliv för arbetstagarna i servicebranschen. Därför har man i kollektivavtalet skapat ett regelverk beträffande arbetstiden som är specifikt för hotell-, restaurang- och fritidsbranschen. I det nya kollektivavtalet finns nya bestämmelser kring rastföreskrifterna, förbättring av deltidsanställdas ställning och främjande av orken i arbetet.

När jag läser din insändare kan jag konstatera att det långa skiftet på 19 timmar, som du ger exempel på, strider mot det allmänbindande kollektivavtalet. Ett arbetsskift kan högst uppgå till tio timmar. Med arbetstagarens samtycke kan det förlängas. Arbetsskiftet per dygn kan dock högst uppgå till 16 timmar. Mellan arbetsskift på minst tio timmar som utförs på varandra påföljande dagar ska en vilotid på minst elva timmar ingå. Så säger regelverket.

Man är skyldig att följa kollektivavtalet, då det är allmänbindande. Men om både arbetstagare och arbetsgivare är oorganiserade finns det ingen på plats som övervakar att avtalet följs. Fackligt medlemskap och en vald förtroendeman kan göra skillnad för både enskilda arbetstagare och för hela arbetsplatsen. Att personalen i nuläget väljer att ”röstar” med fötterna är helt förståeligt.

Jag utgår ifrån att arbetsgivarna är väl insatta i vad upprätthållandet av god service betyder för Åland som turistdestination. Det förutsätter att vi har personer som vill jobba i branschen, gillar sitt jobb och får förutsättningar att göra det bra. För att bryta en negativ trend borde det första steget vara att arbetsgivarna tar sitt ansvar och följer kollektivavtalet. Minimivillkoren bör uppfyllas om arbetsgivaren ska framstå som seriös.

För arbetstagarna ger medlemskap i facket både kamratstöd och sakkunnig kunskap för att tillsammans arbeta mot ett hållbart arbetsliv i servicebranschen.

Elin Sundback

Hittat fel i texten? Skriv till oss