Foto:

Egen skattebehörighet – en ovärderlig katalysator för tillväxt

I en insändare bekymrar sig Olof Öström över att egen beskattning kräver större offentlig sektor. Det Öström inte beaktar är att det nuvarande dubbelsystemet med en dubbelbyråkrati där skatter och klumpsumma skickas fram och tillbaka över Skiftet inte är ett enkelt system.

Det är viktigt att göra skillnad mellan system och behörighet. Det handlar inte om att ta över det finska skattesystemet utan att ta över skattebehörigheten. Med behörigheten i hand kan Åland bygga upp ett eget system utifrån egna förutsättningar, storlek och behov.
Allt kräver ett minimum av förvaltning för att det ska vara tillförlitligt. Frågan är snarare vad vi vinner i andra ändan av samhället. Det är ingen tvekan om att skattebehörigheten är det viktigaste instrumentet för ett samhälle att styra sin ekonomi. Åland stampar på stället. Åland behöver tillväxt.
Åland har byggt egna banksystem som Crosskey säljer världen över. Åland kan skapa ett kluster av finansieringssystem för skatt och tull som kan säljas till mindre samhällen. Det finns ett sjuttiotal självstyrelser därute som en potentiell marknad.
Litenheten är inget hinder när förutsättningarna finns. Färöarna med 54.000 invånare gentemot Danmarks 5,9 miljoner och Åland med 30.000 invånare gentemot Finlands 5,5 miljoner ger en jämförbar ekvation.
För mig som färöing är det en självklarhet eftersom Färöarna fick skattebehörigheten från självstyrelsens början 1948. Vilka förutsättningar hade de? Det färöiska skattesystemet är i dag genomdigitaliserat, pappersarbete ett minimum. Skatte- och tullbehörigheten är oberoende av Danmarks budget och reformer. Det är två helt skilda förvaltningssystem. Vad skattebehörigheten alstrat i det moderna färöiska samhället är ovärderligt.
Kom ihåg att Åland hade övertagande av skatten med i den första självstyrelselagen men den föll bort. 103 år senare är det dags!

Maiken Poulsen Englund (ÅF)

Hittat fel i texten? Skriv till oss