Foto:

Demokrati är då makten utgår från folket

Bara för någon generation sedan var det nära till våra beslutsfattare. Den som ansågs lämpligast fick åka till samhället för att framföra byns eller kommunens önskemål. Då med en liten ersättning som en biinkomst.

Men förtroende var mera värt än lönen.

Nu har maken och de styrande flyttat allt längre bort och svårare att få kontakt med, trots all modern teknik.

Nu kan man se nya master växa upp lika tyst som svampar i skogen. Kanske det är tänkt att via dem få bättre kontakt med våra ledare eller är de till för myndigheterna som vill få bättre kontakt med oss.

Fundersam

Hittat fel i texten? Skriv till oss