Foto:

Bäver i Kumlinge

1932 gjordes försök med inplantering av fyra bävrar i Kumlinge, Enklinge. Djuren försvann sedan utan att någon vet när, hur och varför. Min enda kontakt med frågan är från 1965 då byggmästare Harald Östman vid landskapsstyrelsens jordbruksbyrå, visade upp en bävergnagd bit av en aspstam. Den bävergnagda träbiten hittades vid dikesgrävning vid ett dräneringsprojekt i Seglinge, och ställde till stort huvudbry för mig på grund av att jag då inte kände till att det gjorts försök med bäver på Enklinge.

Jens Harberg

Hittat fel i texten? Skriv till oss