Foto:

Att avgå eller inte avgå

Den senaste tiden har sanning på sanning kommit fram, och mer lär uppdagas. Nu sittande talman Veronica Thörnroos (VT) ska företräda hela Ålands befolkning. Alla vet vad som förekommit dagens situation, där vi står i dag. Allt vad gäller lögner, undanflykter och bortförklaringar, som tillsammans skapat senaste tids frustration och ilska hos befolkningen.

Dock är det naturligtvis inte bara den föregående regering med VT i spetsen, utan även den tidigare (Sjögren 1) som orsakat nuvarande situation. Fler kommer nog att ställas till svars, det kan vi vara säkra på. Om inte förr, så när den oberoende utredningen ligger på bordet.
VT kommer inte ensam att ”få bära hundhuvudet”, men vad VT behöver göra i nuläget är att avgå från talmansposten, och ta sitt ansvar inför Ålands befolkning, och inte klamra sig fast med ”näbbar och klor”. Nu har åtminstone VT avgått som partiordförande för Centern. Nästa naturliga steg vore att även avsäga sig posten som talman, då förtroendet är förbrukat.

Yvonne Sundbom Korpi

Hittat fel i texten? Skriv till oss