För första gången sedan 2014 minskade antalet trafikolyckor 2022.
Foto:

Bild

Trafikolyckorna minskade för första gången sedan 2014

För första gången sedan 2014 minskade antalet trafikolyckor 2022.

Hittat fel i texten? Skriv till oss