190521 , 19052021 , 20210519 , Finströms kommunkansli i Godby , Finström , Kommun
Högre personalkostnader är en av förklaringarna till det ansträngda läget, men kommunen drabbas, liksom alla andra, generellt av högre kostnader.
Foto: Robert Jansson

Bild

Stora kostnadsökningar bakom Finströms minusbudget

Finström budgeterar för ett minusresultat nästa år. Orsaken till det är bland annat högre lönekostnader i kommunen.

Investeringarna blir därmed också blygsamma: vägförbättringar och underhåll av fastigheter.
Hittat fel i texten? Skriv till oss