Fredrik Karlström
Enligt näringsminister Fredrik Karlström har stödet utformats efter diskussioner med Ålands producentförbund.
Foto:

Bild

Dikogårdar får inte ta del av krisstödet för kalvar

Köttproducenter med dikor omfattas inte av det krisstöd som landskapsregeringen antog principerna för den 1 juli.

– Det går inte att ta in alla producenter i första omgången. Men vi kommer att följa läget och se hur kostnadsökningarna faller ut, säger näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).
Hittat fel i texten? Skriv till oss