Sue Holmström är producentförbundets vd.
Foto:

Bild

Biodiversiteten hotas när betesdjuren blir färre

Försvinnande naturbetesmarker ställer till det för biodiversiteten när djurgårdarna minskar i landskapet. Samtidigt eftersträvar EU:s klimatprogram att betesmarkerna ska öka.
– Det behöver vara lättare för jordbrukarna att göra rätt, det ska inte finnas några frågetecken, säger Ålands producentförbunds vd Sue Holmström.
Hittat fel i texten? Skriv till oss