Den kommande höjningen av lagtingsledamöternas löner är inte beställd av väljarna. Den är inte heller ett resultat av utbud och efterfrågan. När den i höst blir ett faktum kan man bara hoppas att den ger goda effekter.

Kommentarer

Vad är det som säger att en

Vad är det som säger att en företagsledare blir en bra politiker? Eller att någon annan med hög utbildning och kompetens besitter förmågan att på ett rättvist sätt fördela skattemedel? Kanske en städare eller byggnadsarbetare har större förståelse för hur ekonomin skall skötas, än den som är van att handskas med stora belopp i affärssammanhang. Kanske empati och moral inte alltid hänger samman med hög utbildning och kvalificerade jobb. Med tanke på nuvarande lagtingsledamöters "arbetsinsats" är nog redan nuvarande arvoden för höga.

Låt gå för att lönerna höjs.

Låt gå för att lönerna höjs. Men då fodras kvalitet i regeringen .Och det saknas idag. -Lantrådet , precis som skomakaren , bör bli vid sin läst -! Ålands regering ärh enbart ett dåligt skämt , och Sjögren bör faktiskt bytas ut som ordförande för liberalerna , hon har fått sina röster av sjukvårdspersonalen som i sin vildaste fantasi trodde att hon skulle gynna dom.Men tji fick dom !

Ännu en ledartext värd namnet

Ännu en ledartext värd namnet. Tack, Henrik Herlin! En Lagtingets alldeles egna ”arvodeskommission” – hur i hela friden ska den kunna uppfattas vara en oberoende kommission? Dess oberoende gentemot väljarna framkommer däremot, precis som Du skriver, dess oberoende framkommer utomordentligt tydligt därvidlag. Det vill säga, just den ”kommissionen” i sig – inte med ett ord klargörs på vilket sätt väljarna har någon som helst nytta av den. Men en ”sann” glädje däremot – vilken som helst ideologisk ”sopprot” kan alltså fortfarande tillåtas ”förgylla” kandidatlistorna!

Att skriva på totalentreprenaden för Föglölinjen i det här skedet var förhastat. Bättre då att invänta väljarnas eventuella förtroende innan man spenderar så mycket mer pengar än beräknat.

Båtsäsongen och sommaren lider mot sitt slut och redan är man igång med att planera för nästa sommar, kanske köpa upp sig till en större motorbåt med mer hästkrafter. För att jaga genom skärgården i högsta möjliga fart tycks vara mångas dröm.

Den nya norra linjen mellan Brändö-Kumlinge ska ske på totalentreprenad. Det är ur ett samhällsekonomiskt perspektiv en bra lösning för samtliga parter.

Det skådespel som omger höga makthavare fyller funktionen att betona deras ämbete framom deras person. I tider av komplexitet fyller sådana förebilder en viktig funktion.

Världsekonomin saktar in. Att ECB redan har avfyrat bankens ränte- och stödköpsvapen ökar osäkerheten och ställer krav på euroländerna.

Flera etablerade politiker har aviserat att de inte ställer upp i höstens lagtingsval. Samtidigt hörs flera röster om att det är svårt att hitta nya kandidater. Det är allvarligt och kan på sikt vara en stor utmaning för den åländska demokratin.

Skattegränsen är ett irritationsmoment i handeln med närregionen. Dess betydelse för den åländska ekonomin är trots det svår att överskatta.

En uppsjö av idéer och tankar har presenterats i sommarens gästledare. Det är dock upp till var och en av oss att se till att idéer förverkligas.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Emma Björkman Molin

Debaclet kring den gemensamma räddningsmyndigheten illustrerar flera åländska utmaningar. Utveckling förutsätter att fler vågar lita på varandra.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Malin Lindberg,
utbildningsstrateg.

Under sommaren bjuder ledarsidan in en rad skribenter från olika delar av samhället för att ge nya perspektiv på debatten. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna. I dag: Victoria Sundberg, Business Area Manager, Card & Mobile Payments/Director of Cards på Crosskey

Under press från flera håll ser det kinesiska kommunistpartiet ut att åter bekänna färg. Även i Norden finns flera sätt att ta avstånd från totalitarismen.

Fler ledare