Att bygga utanför rutan

Foto:
Det är ingen rättighet för hugade byggherrar att få sin vilja igenom i Mariehamn. Däremot måste förutsägbarheten öka betydligt.