Alla tjänar på att spara

Foto:
Sparande är grundbulten för allt välstånd. Alla sätt att uppmuntra till kapitalansamling är välkomna.