Varför fel i tidtabeller?

Foto:
Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning. När vi besökte Storagatan för att riktigt höra hur det låg till hos de som borde veta blev svaret; ”Jomen bokningsdetaljerna genom webbsiten är de som gäller!”. Det svävande svaret lugnade inte särdeles utan vi undrade vidare varför då felaktiga uppgifter fanns i dagspressen varpå vi fick till livs; ”Jaa inga vet vi va dom där trycker!”
”Rackelrede!” Skulle min gamla läromästare Bjarne ha sagt.