En av effekterna av rådande pandemi är hög arbetslöshet, vilket vi behöver motverka med flera olika åtgärder. Nya jobb och nya företag är ett sätt. För att vilja och våga ta steget att bli egenföretagare behöver det vara enkelt och regelverk behöver avbyråkratiseras snarast där det är möjligt.

Det är inte helt lätt för den som vill starta företag inom social- eller hälsovårdssektorn och sedan verka på hela Åland. Serviceproducenter kan behöva lämna in 17 olika anmälningar och därtill ett antal bilagor. Den kommun eller kommunalförbund som behandlar anmälan utövar även tillsyn över socialvårdsproducenten, så ett företag kan ha 17, eller flera olika myndigheter som utövar tillsyn över företaget.

Detta skapar merarbete utan mervärde och resurserna används inte förnuftigt. Därför är det förvånande att landskapsregeringen inte anser att det finns tillräckliga skäl för att göra nödvändiga förändringar i landskapslagarna för att underlätta i en redan hårt reglerad bransch. Detta, tillsammans med ett system för servicesedlar, skulle sätta fart på företagandet inom vård och omsorg, för här finns stor efterfrågan på tjänster. Samtidigt som detta ökar valfriheten, gynnar det patienter och klienter. Därtill gör det så att nya företag startar och utvecklas. Precis vad vi behöver!

Pernilla Söderlund

Liberala lagtingsgruppen

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Fler insändare