Det har varit mycket intressant att följa med de olika artiklarna och debattinläggen angående Estoniakatastrofen. Även i denna tidning har ingått kloka och intressanta insändare, jag tänker närmast på de teorier

Jan Grönstrand framlagt. Han medverkade även för en tid sedan i en artikel i tidningen Expressen.

För några dagar sedan ingick i Aftonbladet en artikel där en pensionerad svensk professor i marinteknik framlade den häpnadsväckande och i och för sig helt logiska förklaringen till förlisningen. Det var inte bogvisiret som förorsakade haveriet utan detta lossnade som en följd av att fartyget attackerades, fick ett stort hål i den främre delen av fartyget som i sin tur förorsakade att allt vatten

hastigt rann ned emot fören som nu låg så djupt så att de enorma vågorna i stormen kunde bräcka bogvisirets fästen.

Här har vi den enkla och helt logiska förklaringen. Detta skulle då även förklara vittnens berättelser om två smällar med någon minuts mellanrum. Nog måste man ju antaga att Estonia hade genomlidit stormar förut och kanske värre än denna och ändå behållit sitt visir!

Så till det märkliga ryktet om vapensmuggling. Här har Sverige bevisligen något att dölja, det står utom alla tvivel. Ett flertal vittnen har ju sett militärfordon föras ombord.

Men att den finländska staten i detta fall ”jamsar” med Sverige är högst förvånande! I andra fall brukar de ju alltid vara emot detta land. Hade även Finland satt sina fingrar i syltburken? Ja detta kan man nog fråga sig.

Så till gravfriden. Vad är detta för lag som man har stiftat? Gäller inte gravfrid i alla sammanhang även på våra kyrkogårdar? Jag tror nog att man blir lagförd om man börjar gräva i en grav, familjemedlemmars eller andras. Men om ett brott befaras har man alla tider grävt upp liket. Detta gjorde år 1911 i Sund då Janne i Bomarsund blev uppgrävd då man misstänkte att han förgiftats vilket

sedermera även konstaterades vara fallet.

Johan G. Granlund

Godby

Det var med stor förvåning som jag tog del av nyheten att finansieringen av den nya gymnastikhallen inte är klar.

Varför måste duvorna i hamnen tvunget skjutas bort? Det rör sig om ett femtontal och det är ju bara en kort tid de ligger på bo.

Där finns dessutom en massa andra fåglar, som skrattmåsar till exempel.

Producentansvaret förpliktigar enligt lag alla företag med över 1M euro i omsättning, däribland dagligvarukedjorna, att ta emot och organisera omhändertagandet och stå för alla kostnader av allt förpackningsavfall de släpper ut på marknaden.

Under tisdagens fullmäktige debatterades delgeneralplanen för Mariehamns centrum. Det var en mycket intressant och saklig debatt att följa där olika perspektiv presenterades.

ÅMHM:s uppdrag är genomgående styrt av lagstiftning och resurserna myndigheten disponerar över beslutas av landskapsregeringen.

När jag måndagen den 19 oktober i tidningen Åland läste att landskapets undervisningsminister kallt avfärdade moderlandets föreslagna, förlängda läroplikt, började jag kippa efter andan av förskräckelse.

Vi har ett värdefullt arv att värna om och det är våra gamla kulturhistoriska byggnader med så många intressanta historier knutna till sig.

Kustbevakare från Turkiet har nyligen övat på Åland. Är en sådan aktivitet förenlig med Ålands demilitariserade ställning?

Rådhuset, byggnaden som nu till och med förslås gå till försäljning, har en potential och historia som förpliktigar. Huset måste förbli i det allmännas ägo och få en vettig användning.

Det blåser förändringens vindar över Mise och jag spånar lite över hur detta påverkar min ekonomi. Om man tager Mariehamn som exempel, som har cirka 10.000 invånare, så borde det vara cirka 4.000 hushåll.

Upphandlingen för fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl har genomförts för Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Upphandlingen har genomförts som en EU-upphandling enligt gällande lagstiftning.

Det är oskäligt att vänta länge på enADHD-utredning. Bästa politiker, gäller vårdgarantin när man behöver utreda sitt barn som inte fungerar i skolan? Hur lång väntetid tycker ni att är okej?

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Fler insändare