Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Trots Bert Häggbloms påstående i lagtingets talarstol att det enda han gjort i den så kallade bulvanaffären är att 2018 ge sin klient rådet att själv köpa den omtvistade fastigheten, fortsätter hans bolag att tvista med landskapsregeringen, nu genom ett köpeavtal som är så märkligt att ingen sett en sådan konstruktion tidigare.

Vad är det egentligen som hänt?

Tittar man på det avslag på jordförvärvstillstånd som fattades 2019, när jag var ansvarig minister, rör det sig uppenbart om en bulvanaffär där klienten (uppenbarligen på Bert Häggbloms inrådan) sökt tillstånd att äga en fastighet som man först försökt köpa för ett svenskt pars räkning.

Landskapsregeringens utredning visar att det är det svenska paret som betalat för fastigheten och att bolagskonstruktionen tillkommit efter affären genomförts.

I beslutet uppmanas klienten att sälja fastigheten till en ägare som kan få jordförvärvstillstånd eller har jordförvärvsrätt.

I stället inkommer ett ”Avtal om upplösning av köp” med en så märklig konstruktion att det är svårt att veta vem som äger fastigheten. Och det säger Lantmäteriverket, inte en politisk motståndare.

Detta är första gången landskapsregeringen fattat beslut om avslag på basen av en misstänkt bulvanaffär. Det gjordes efter grundlig utredning och noggrant övervägande.

I den utredning som landskapsregeringens tjänstemän nu inleder är jag övertygad om att ärendet kommer att få en fortsatt professionell och saklig behandling.

Hur juridiken utfaller vet vi först om ett antal månader, kanske år om ärendet går till domstol.

Det finns två frågor som till sin natur är politiska. Den första är – hur agerar den sittande landskapsregeringen, kansliminister Harry Jansson (C) och lantrådet Veronica Thörnroos (C)? Kommer man att upprätthålla lagen och stå fast vid den process som inletts, eller fatta ett politiskt beslut att agera på ett annat sätt, med en särskild prövning? Kvarstår lantrådet Thörnroos förtroende för Bert Häggblom som talman orubbat?

Den andra är; jordförvärvslagen utgör tillsammans med näringsrätts- och hembygdsrättslagstiftningen grunderna för Åland självstyrelse. Alla försök att revidera och modernisera dessa har strandat på politisk oenighet, samtidigt som skickliga jurister kunnat hitta kryphål i lagen som gjort det möjligt för vissa men inte andra att köpa mark på Åland.

Är det ett kryphålssamhälle vi ska vara, där två av dem som borrar hålen sitter i Ålands lagting och aspirerar på att leda det?

Det här är frågor lantrådet Veronica Thörnroos måste svara på, liksom de partier som stöder sittande regering och enligt sin regeringsöverenskommelse ska rösta fram Bert Häggblom som talman i höst.

Nina Fellman (S)

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Jag som initiativtagare till Annica Sjölund Summer Camp vill här besvara insändaren från René Janetzko. Fotbollsskolan anordnas sedan sex år tillbaka på initiativ av mig och genom åren i samarbete med olika aktörer.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar.

En otroligt intressant undersökning som presenterades i Ålandstidningen den 3 juli. Några spontana reflektioner på utfallet:

En aningen satirisk reflektion avseende några nyligen publicerade insändare.

Fler insändare